Σχέδιο ΔΕΗ

Απαιτείται για:

  • Νέα ηλεκτροδότηση
  • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
  • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του υφιστάμενου σχεδίου)
  • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του υφιστάμενου σχεδίου)

Για κατοικίες ο χρόνος ισχύος του σχεδίου ΔΕΗ με συνημμένο την Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου είναι 14 έτη.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ σύμφωνα με τους κανονισμούς και την παράδοση στον χώρο σας αυθημερόν.

 Η διαδικασία περιλαμβάνει επι τόπου επίσκεψη στον χώρο σας και διενέργεια μετρήσεων με πιστοποιημένο όργανο.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Το ρελέ διαφυγής είναι απαραίτητο για την πλήρη προστασία σας από πιθανή ηλεκτροπληξία.

Επίσης, η εγκατάσταση του επιβάλλεται από τον κανονισμό της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που ο ηλεκτρολογικός σας πίνακας δεν διαθέτει ρελέ διαφυγής αναλαμβάνουμε την προσαρμογή ενός καινούργιου στον υπάρχοντα πίνακά σας.

Παρακάτω επισυνάπτουμε δύο εικόνες ηλεκτρολογικών πινάκων που διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ μονοφασικό και τριφασικό αντίστοιχα για την διευκόλυνσή σας και να διαπιστώσετε αν διαθέτει η ηλεκτρολογική εγκατάστασή σας.

Μονοφασικό ρελέ
Μονοφασικό ρελέ
Τριφασικό ρελέ
Τριφασικό ρελέ