Ποιοί είμαστε

Δημήτριος Σκούρος
Δημήτριος Σκούρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δημήτριος Σκούρος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος ΤΕΕ ΑΜ 96829  και ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 232/2006, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Μηχανολόγου Μηχανικού 227/2006.

Εργάζεται από το 2003 ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, θερμομόνωσης, φυσικού αερίου, ανυψωτικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού, ψύξης, πυρασφάλειας), έκδοση αδειών εγκατάστασης, και λειτουργίας βιοτεχνικών και επαγγελματικών χώρων.

Συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις ως τεχνικός ασφαλείας και ως τεχνικός σύμβουλος.

Επίσης έχει στο ενεργητικό του εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου για επαγγελματικούς χώρους, εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης για επαγγελματικά Μαγειρεία και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.

Τέλος έχει εκπονήσει Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες για πολλά δημόσια έργα όπως «Μετατροπή του Αρχοντικού Δράκου σε Νηπιαγωγείο του Δ. Πορταριάς», «Ανάθεση εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του έργου “Ανάδειξη-Προστασία και Αξιοποίηση της περιοχής “Λίμνες Ζηρέλια” – Έργα Ερμηνείας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος» κ.α.

Το τεχνικό γραφείο συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες μηχανικούς με όλες τις ειδικότητες (Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους κ.α.) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της μελέτης και της κατασκευής των τεχνικών έργων γενικά.

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών για βιομηχανικά κτίρια, εμπορικές αποθήκες, καταστήματα και γενικά επαγγελματικούς χώρους καθώς και την κατασκευή των έργων αυτών.